Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Pieseň o vinici. Izrael bude očistený a zachránený.

1 V ten deň navštívi Hospodin svojím mečom, tvrdým, veľkým a mocným, Leviatána, dlhého hada rýchleho, a Leviatána, skrúteného hada, a zabije draka, ktorý je v mori.
2 Toho dňa povedia: Vinica, ktorá rodí tuhé víno výborné! Ospevujte ju! 3 Sám ja, Hospodin, ju budem pozorovať, každú chvíľu ju budem zvlažovať; aby ju nenavštívilo niečo zlé; vnoci i vodne ju budem pozorovať. 4 Nemám proti nej hnevu. Kto mi dá nejaký tŕň či bodliak, aby sa pustil so mnou do boja? Postúpil by som proti tomu a spálil by som to razom. 5 Alebo radšej nech sa chopí mojej pevnosti a učiní so mnou pokoj, áno, nech učiní so mnou pokoj! 6 Vo dňoch, ktoré prijdú, zakorení Jakoba; pučať a kvitnúť bude Izrael, a tvár okruhu sveta bude plná plodu. 7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je zabitý jako sú pobití, ktorých on pobil? 8 Mierne si ju trestal i vtedy, keď si ju bol zahnal. Rozmýšľajúc úpel vo svojom urputnom duchu v deň východného vetra. 9 A tak tým spôsobom bude pokrytá neprávosť Jakobova, a to bude ten celý užitok, že odstráni jeho hriech, keď obráti všetky kamene oltára na rozvaleninu, takže budú jako rozmetané kamene vápencové; nepovstanú viacej háje ani slnečné obrazy. 10 Lebo ohradené mesto bude osamotené, bude príbytkom odvrhnutým a opusteným, bude jako pustina; tam sa bude pásť teľa, tam bude líhať a poobžiera jeho vetvi. 11 Keď dozrievajúc bude schnúť jeho žnivo, bude skrúšené; ženy prijdú, zapália ho; lebo to nie je národ, ktorý by mal rozum; preto sa nezľutuje nad ním ten, ktorý ho učinil, ani sa nezmiluje nad ním ten, ktorý ho sformoval. 12 A stane sa toho dňa, že Hospodin bude otĺkať svoje ovocie hen od toku rieky až po Egyptský potok, a vy budete posberaní po jednom, synovia Izraelovi. 13 Stane sa toho dňa, že sa bude trúbiť na veľkú trúbu, a prijdú tí, ktorí boli zahynuli v assýrskej zemi, jako aj tí, ktorí boli zahnaní do Egyptskej zeme, a budú sa klaňať Hospodinovi na vrchu svätosti, v Jeruzaleme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk