Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Pieseň o vinici. Izrael bude očistený a zachránený.

1 V ten deň navštívi Hospodin svojím mečom, tvrdým, veľkým a mocným, Leviatána, dlhého hada rýchleho, a Leviatána, skrúteného hada, a zabije draka, ktorý je v mori.
2 Toho dňa povedia: Vinica, ktorá rodí tuhé víno výborné! Ospevujte ju! 3 Sám ja, Hospodin, ju budem pozorovať, každú chvíľu ju budem zvlažovať; aby ju nenavštívilo niečo zlé; vnoci i vodne ju budem pozorovať. 4 Nemám proti nej hnevu. Kto mi dá nejaký tŕň či bodliak, aby sa pustil so mnou do boja? Postúpil by som proti tomu a spálil by som to razom. 5 Alebo radšej nech sa chopí mojej pevnosti a učiní so mnou pokoj, áno, nech učiní so mnou pokoj! 6 Vo dňoch, ktoré prijdú, zakorení Jakoba; pučať a kvitnúť bude Izrael, a tvár okruhu sveta bude plná plodu. 7 Či ho azda ubil, ako ubil toho, ktorý ho bil? Či je zabitý jako sú pobití, ktorých on pobil? 8 Mierne si ju trestal i vtedy, keď si ju bol zahnal. Rozmýšľajúc úpel vo svojom urputnom duchu v deň východného vetra. 9 A tak tým spôsobom bude pokrytá neprávosť Jakobova, a to bude ten celý užitok, že odstráni jeho hriech, keď obráti všetky kamene oltára na rozvaleninu, takže budú jako rozmetané kamene vápencové; nepovstanú viacej háje ani slnečné obrazy. 10 Lebo ohradené mesto bude osamotené, bude príbytkom odvrhnutým a opusteným, bude jako pustina; tam sa bude pásť teľa, tam bude líhať a poobžiera jeho vetvi. 11 Keď dozrievajúc bude schnúť jeho žnivo, bude skrúšené; ženy prijdú, zapália ho; lebo to nie je národ, ktorý by mal rozum; preto sa nezľutuje nad ním ten, ktorý ho učinil, ani sa nezmiluje nad ním ten, ktorý ho sformoval. 12 A stane sa toho dňa, že Hospodin bude otĺkať svoje ovocie hen od toku rieky až po Egyptský potok, a vy budete posberaní po jednom, synovia Izraelovi. 13 Stane sa toho dňa, že sa bude trúbiť na veľkú trúbu, a prijdú tí, ktorí boli zahynuli v assýrskej zemi, jako aj tí, ktorí boli zahnaní do Egyptskej zeme, a budú sa klaňať Hospodinovi na vrchu svätosti, v Jeruzaleme.