26. kapitola

4 Nadejte sa na Hospodina na večné veky, pretože v Hospod-Hospodinovi je skala vekov.
Čítať celú kapitolu
Ivan Roháček © Text zverejnený s láskavým dovolením pána Ivana Roháčka. Preklad z pôvodných jazykov preložil prof. Jozef Roháček. Podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969.