18. kapitola

Nepriateľ na juhu, pokorený, donesie Hospodinovi dar.

1 Beda zemi šumiaceho zvuku krýdel hmyzu, ktorá je za riekami KúšaKúš = Ethiopia.;
2 panovníkovi i s jeho ľuďom, ktorý vysiela poslancov po mori, a na ľahkých loďkách z papierovej trsti po vodách. Len iďte, ľahkí poslovia rýchli, k vytiahnutému národu, vysokému čo do postavy, a uhladenému, strašnému ľudu vždycky, odkedy len je, a tak až doteraz; k národu rôznych zákonov a ktorý všetko šliape, ktorého zem poprerezávaly rieky. 3 A nože, všetci obyvatelia okruhu sveta a vy, ktorí obývate zem, keď pozdvihnú prápor na vrchoch, vidzte, a keď zatrúbia na trúbu, počujte! 4 Lebo takto mi povedal Hospodin: Upokojím sa a budem sa dívať zo svojho príbytku, ticho, jako za jasného kmitajúceho tepla na slnečnom svetle, a jako keď oblak rosy zvlažuje za horúčavy počas žatvy. 5 Ale isteže prv ako prijde žatva, keď sa rozvijú puky, a z kvetu budú ešte len dozrievajúce trpké bobule, vtedy poodrezuje révy nožami a odstráni úponky, poodtína. 6 A budú spolu zanechaní dravým vtákom vrchov a divej zveri zeme, a bude na tom letovať dravé vtáctvo cez leto, a všelijaká divá zver zeme bude na tom zimovať cez zimu. 7 V tom čase bude donesený dar Hospodinovi Zástupov od vytiahnutého ľudu uhladeného, od ľudu, strašného vždycky, odkedy len je, a tak až doteraz, od národa rôznych zákonov a ktorý všetko šliape, ktorého zem poprerezávaly rieky, donesený bude na miesto mena Hospodina Zástupov, na vrch Sion.