12. kapitola

Hospodin piesňou spasených.

1 A povieš toho dňa: Oslavujem ťa, Hospodine, že si sa hneval na mňa, že sa odvrátil tvoj hnev, a potešil si ma.
2 Hľa, silný Bôh môjho spasenia, v ktorého budem dúfať a nebudem sa strachovať, lebo mojou silou a mojou piesňou je Hospod-Hospodin a stal sa mi spasením. 3 Budete čerpať vodu s radosťou, z prameňov spasenia. 4 A poviete toho dňa: Oslavujte Hospodina, vzývajte jeho meno, oznamujte medzi národami jeho skutky; pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno. 5 Spievajte Hospodinovi žalmy, lebo učinil preslávne veci; nech je to známe po celej zemi! 6 Jasaj a plesaj, obyvateľko Siona, lebo je veľký prostred teba, Svätý Izraelov!