Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Rodokmeň Adamov od Seta po Noacha.

1 Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha.
2 Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam, v deň, v ktorý boli stvorení. 3 Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. 4 A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry. 5 A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel. 6 A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša. 7 A Set žil po splodení Enoša osemsto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 8 A bolo všetkých dní Setových deväťsto dvanásť rokov, a zomrel. 9 A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana. 10 A Enoš žil po splodení Kénana osemsto pätnásť a splodil synov a dcéry. 11 A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel. 12 A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla. 13 A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel. 15 A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda. 16 A Mahalalél žil po splodení Jareda osemsto tridsať rokov, a splodil synov a dcéry. 17 A bolo všetkých dní Mahalalélových osemsto deväťdesiatpäť rokov, a zomrel. 18 A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha. 19 A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel. 21 A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh. 25 A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha. 26 A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedemsto osemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry. 27 A bolo všetkých dní Matuzalemových deväťsto šesťdesiatdeväť rokov, a zomrel. 28 A Lámech žil sto osemdesiatdva rokov a splodil syna. 29 A nazval jeho meno Noach povediac: Tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Hospodin. 30 A Lámech žil po splodení Noacha päťsto deväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry. 31 A bolo všetkých dní Lámechových sedemsto sedemdesiatsedem rokov, a zomrel. 32 A Noachových bolo päťsto rokov, a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta.