Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Rôzne napomenutia.

1 Bratia, keby aj bol človek zachvátený nejakým pokleskom, vy duchovní napravte takého v duchu krotkosti, a každý hľaď sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený.
2 Jedni druhých bremená neste a tak naplňte zákon Kristov. 3 Lebo ak niekto myslí, že je niečim nie súc ničím, sám seba zvodí. 4 Ale každý nech zkúša svoje vlastné dielo a potom bude mať chválu vzťahom na samého seba a nie vzťahom na iného. 5 Lebo každý ponesie svoje vlastné bremä. 6 A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa sdieľa s tým, kto ho vynaučuje, všetkým dobrým. 7 Nemýľte sa Bohu sa nebude nikto posmievať. Lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. 8 Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie; a ten, kto seje v Ducha, z Ducha bude žať večný život. 9 A činiac dobré neustávajme, lebo svojím časom budeme žať neumdlievajúci. 10 A tak tedy, kým máme čas, robme dobre všetkým a najviac domácim viery.

Ešte raz výstraha pred falošnými učiteľmi. Chvála v kríži Pána Ježiša. Iba nové stvorenie... Záver.

11 Vidzte, jakými veľkými písmenami som vám napísal vlastnou rukou!
12 Všetci, ktorí chcú byť pekní v tele, tí vás nútia obrezovať sa, len aby neboli prenasledovaní pre kríž Kristov. 13 Lebo ani sami tí, ktorí sa to obrezujú, nezachovávajú zákona, ale chcú, aby ste sa obrezovali, aby sa pochválili vaším telom. 14 Ale odo mňa nech je to preč, aby som sa chválil krome krížom našeho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého mi je svet ukrižovaný a ja svetu. 15 Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze ani neobriezka, ale nové stvorenie. 16 A na všetkých, ktorí budú chodiť podľa toho pravidla, nech prijde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho. 17 A ďalej nech ma nikto netrápi, lebo ja nosím jazvy Pána Ježiša na svojom tele. 18 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Ameň.