Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Napomína k stálosti v Kristovi, jednomyseľnosti. Ukazuje, akí šťastní môžu a majú byť v ňom.

1 A tak moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi, milovaní!
2 Evodiu napomínam i Syntychu napomínam, aby na jedno a na to isté myslely v Pánovi. 3 a prosím aj teba, pravý Syzygu, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borily v evanjeliu aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. 4 Radujte sa v Pánovi vždycky, a zase len poviem: Radujte sa! 5 Vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. 6 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Ukazuje svätý život, aký majú žiť.

8 A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravedlivé, čo je mravne čisté, čo je ľúbe, čo je dobropovestné, ak je nejaká ctnosť a jestli nejaká chvála, o tom premýšľajte,
9 čo ste sa aj naučili a čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte, a Bôh pokoja bude s vami.

Vie mať i hojnosť i trpieť nedostatkom. No, je vďačný za pomoc.

10 A veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste sa už raz rozzelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času.
11 Nehovorím toho preto, že by som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. 12 Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť - v každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený; viem aj sýtym byť aj lačnieť, mať hojnosť aj trpieť nedostatkom. 13 Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi. 14 Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. 15 A viete aj vy, Filipänia, že na počiatku evanjelia, keď som odišiel z Macedonie, niktorý sbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal, len vy sami. 16 Lebo aj keď som bol v Tesalonike, i raz i dva razy ste mi poslali na to, čo som potreboval. 17 Nie preto, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na váš účet. 18 Ale ta mám všetkého a mám hojnosť; mám všetkého plno prijmúc od Epafrodita, čo ste poslali, ľúbeznú vôňu upokojujúcu, obeť, príjemnú, ľúbu a vzácnu Bohu. 19 A môj Bôh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, v Kristu Ježišovi. 20 A Bohu a nášmu Otcovi nech je sláva na veky vekov. Ameň.

Pozdravy.

21 Pozdravte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou.
22 Pozdravujú vás všetci svätí a najmä tí, ktorí sú z domu cisárovho. 23 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Ameň.