Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

27. kapitola

Žalospev nad zničením Týru

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 A ty, synu človeka, pozdvihni trúchlospev na Týrus 3 a povieš Týru: Oj, ty, ktorý sedíš tam, kde sa chodí na more, ktorý prevádzaš obchod s národami chodiac na mnohé ostrovy, takto hovorí Pán Hospodin: Týre, ty hovoríš: Ja som dokonalý čo do krásy. 4 V srdci mora je tvoja ríša; tvoji stavitelia priviedli k dokonalosti tvoju krásu. 5 Z jedliny zo Seníra staväli ti všetko dvojitej dosky; brávali cedru z Libanona, aby spravili na tebe sťažeň. 6 Z bázanských dubov robievali tvoje veslá; tvoje lavičky robievali zo slonovej kosti, vsádzanej do zelenca z ostrovov Kittím. 7 Kment s výšivkami z Egypta bola tvoja plachta, aby ti bol na znamenie; hyacintovomodrý postav, a purpur z ostrovov Elíša to bol, ktorý ťa prikrýval. 8 Obyvatelia Sidona a Arvada ti boli veslármi; tvoji mudrci, Týre, boli v tebe, oni boli tvojimi správcami lodí. 9 Starší z Gebala a jeho mudrci boli v tebe a opravovali tvoje trhliny; všetky morské lode aj ich plavci bývali v tebe, aby zamenili tvoj tovar. 10 Peržania, Lúďania a Púťania boli v tvojom vojsku, tvojimi bojovníkmi; štít i lebku vešali v tebe; tí ti dodávali lesku. 11 Synovia Arvada s tvojím vojskom na tvojich múroch dookola a Gammáďania boli na tvojich vežiach; svoje štíty vešali na tvoje múry dookola; tí učinili tvoju krásu dokonalú. 12 Taršíš obchodoval s tebou pre množstvo všelijakého majetku; za striebro, železo, cín a olovo predávali tvoj tovar. 13 Javán, Túbal a Méšech boli tvojimi kupcami; ľudské duše a náradie z medi dávali do zámeny za tvoj tovar. 14 Z domu Togarmy dávali kone a jazdecké kone a muly za tvoj tovar. 15 Synovia Dedánovi boli tvojimi kupcami; mnohé ostrovy obchodníkmi tvojej ruky, rohami slonovej kosti a ébenovým drevom platili; to tvoja mzda. 16 Aram obchodoval s tebou pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkulom, purpurom, výšivkami, kmentom, koralami a rubínom platili za tvoj tovar. 17 Júda a zem Izraelova, to boli tvoji kupci; pšenicu z Minníta, pečivo pannag, med, olej a balzam ti dávali do zámeny. 18 Damašek obchodoval s tebou vo množstve tvojich výrobkov, pre množstvo všelijakého majetku vínom z Chelbona a bielunkou vlnou. 19 Vedán a Javán z Uzala platili za tvoj tovar spracovaným železom, kassiou a voňavou trstinou; to bolo v tvojej zámene. 20 Dedán obchodoval s tebou širokými pokrývkami pre jazdu. 21 Arabi a všetky kniežatá Kédara boli obchodníkmi tvojej ruky; jahnencami, baranmi a kozlami, tými obchodovali s tebou. 22 Kupci zo Šeby a z Raamy boli tvojimi kupcami; najprednejším zo všelijakých vonín a všelijakým kamením drahým a zlatom platili za tvoj tovar. 23 Cháran, Kanné a Éden, kupci zo Šeby, Assúr i Kilmad boli tvojimi kupcami. 24 To tedy boli tvoji kupci s nádhernými rúchami, s hyacintovomodrými a vyšívanými plášťami a s pokladmi drahocennej priadze, poviazanej povrazmi a zavrenej v cedrine na tvojom trhu. 25 Lode z Taršíša roznášaly tvoj tovar do zámeny jako karavány. Suma, bol si naplnený a slávny veľmi v srdci morí. 26 Na veľké vody ťa zaviezli tí, ktorí ťa ťahali veslami - východný vietor ťa skrúši v srdci morí. 27 Tvoj majetok a tvoj tovar, tvoje veci do zámeny, tvoji plavci a tvoji správcovia lodí, tí, ktorí opravovali tvoje trhliny, a tí, ktorí zamieňali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovní mužovia, ktorí sú v tebe, i s celým tvojím shromaždením, ktoré je v tvojom strede, padnú v srdci morí v deň tvojho pádu. 28 Na hlas kriku tvojich správcov lodí zatrasú sa obvody mesta. 29 A sostúpia so svojich lodí všetci tí, ktorí chytali do ruky veslo, plavci, všetci správcovia lodí na mori; postavia sa na zem 30 a dajú čuť nad tebou svoj hlas a budú kričať horko a sypúc prach na svoje hlavy budú sa váľať v popole. 31 A porobia si pre teba plešiny a opášu si smútočné vrece a budú plakať nad tebou v horkosti duše horkým žiaľom. 32 A vo svojom náreku pozdvihnú nad tebou trúchlospev a budú žalostiť nad tebou: Kde ktoré mesto bolo kedy jako Týrus, jako tá hrobová tíšina prostred mora? 33 Keď vychádzal tvoj tovar z morí, sýtil si mnohé národy; množstvom svojho majetku a svojich vecí na zámenu obohacoval si kráľov zeme. 34 Keď budeš skrúšený a odprataný s morí, vrhnutý do hlbín vody, padnú tvoje veci na zámenu i všetko tvoje shromaždenie prostred teba. 35 Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesia nad tebou, a ich kráľovia sa prenáramne zhrozia; trnúť budú ich tváre. 36 Obchodníci medzi národami posmešne zapískajú nad tebou; na hrôzu budeš; a nebude ťa už na veky.