Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Nepraví proroci a prorokyne

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Synu človeka, prorokuj proti prorokom Izraelovým, ktorí prorokujú, a povieš prorokom, prorokujúcim zo svojho srdca: Počujte slovo Hospodinovo! 3 Takto hovorí Pán Hospodin: Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za svojím duchom a prorokujú bez toho, že by boli niečo videli. 4 Jako líšky v spustošených miestach sú tvoji proroci, Izraelu! 5 Nevystúpili ste hore k trhlinám ani ste nepostavili ohrady vôkol domu Izraelovho, aby ste obstáli v boji v deň Hospodinov. 6 Vídajú márnosť a veštia lož, ktorí hovoria: Hospodin hovorí, a Hospodin ich neposlal, a robia nádej, že postavia slovo. 7 Či azda nevídavate márneho videnia a nehovoríte lživého veštenia? A hovoríte: Hospodin hovorí. A ja som nehovoril. 8 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Preto, že hovoríte márnosť a vídate lož, preto hľa, ja som proti vám, hovorí Pán Hospodin. 9 A tak bude moja ruka proti prorokom, ktorí vídajú márnosť a veštia lož. Nebudú v rade môjho ľudu, ani nebudú zapísaní v popise domu Izraelovho ani nevojdú do zeme Izraelovej. A zviete, že ja som Pán Hospodin. 10 Preto, a tedy preto, že uviedli môj ľud do bludu hovoriac: Pokoj, kým nieto pokoja. A keď on stavia hlinenú stenu, oni, hľa, ju zatierajú ničomným mazom. 11 Povedz tým natieračom bezcenného mazu, že opadne. Prijde zaplavujúci lejak, a vy, kamene krupobitia, padnete, a vyrúti sa búrlivý vietor! 12 A hľa, stena padne. Či vám azda nepovedia: No, kdeže je maz, ktorým ste boli omazali? 13 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Učiním to, že sa vyrúti búrlivý vietor v mojej prchlivosti, a zaplavujúci lejak prijde v mojom hneve a kamene krupobitia v prchlivosti na úplnú zkazu. 14 A rozváľam stenu, ktorú ste omazali ničomným mazom, a povalím ju na zem, takže bude odkrytý jej základ. A padne Jeruzalem, a pohyniete v jeho strede a zviete, že ja som Hospodin. 15 A dokonám svoju prchlivosť na stene i na tých, ktorí ju zatierajú mazom, a poviem vám: Niet steny, a niet ani tých, ktorí ju zatierali, 16 prorokov Izraelových, ktorí prorokovali Jeruzalemu a ktorí mu vídavali videnie pokoja, kým nebolo pokoja, hovorí Pán Hospodin. 17 A ty, synu človeka, obráť svoju tvár k dcéram svojho ľudu, ktoré prorokujú zo svojho srdca, a prorokuj proti nim. 18 A povieš: Takto hovorí Pán Hospodin: Beda tým, ktoré sošívajú obväzky na všetky kĺby rúk a robia čapice na hlavu každej postavy, aby lovily duše. Či budete loviť duše môjho ľudu a živiť svoje duše? 19 A znesväcujete mňa u môjho ľudu za nejakú hrsť jačmeňa a za nejaký kus chleba usmrcujúc duše, ktoré by nemaly zomrieť, a zachovávajúc pri živote duše, ktoré nemajú žiť, svojím luhaním môjmu ľudu, ktorý počúva lož. 20 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, ja prijdem na vaše obväzky, do ktorých lovíte duše, aby lietaly. A roztrhám ich, a strhám s vašich ramien a prepustím duše, duše, ktoré lovíte, aby lietaly do záhuby. 21 A roztrhám i vaše čapice a vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a nebudú viacej vo vašej ruke za lov, a zviete, že ja som Hospodin. 22 Preto, že trápite srdce spravedlivého lžou, kým som mu ja nespôsobil bolesti, a že posilňujete ruky bezbožného, aby sa nevrátil so svojej zlej cesty zachrániť svoj život, 23 preto nebudete už vídať márnosti ani nebudete viacej veštiť, ale vytrhnem svoj ľud z vašej ruky, a zviete, že ja som Hospodin.