Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

39. kapitola

Sväté rúcho, jeho čiastky.

1 A z hyacintovomodrého postavu, purpuru a červca, dvakrát farbeného, spravil rúcha do služby svätoslúžiť v svätyni. A spravil sväté rúcha, ktoré boly pre Árona, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
2 A spravil efod, zo zlata, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu. 3 A narobil zlatých bliaškov a nastrihali z nich, aby nimi popretkávali hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment, prácou umelca. 4 Náplecníky mu spravili, spojené; na oboch svojich koncoch bol spojený. 5 A efodový opasok, ktorý bol na ňom, bol z neho a bol tej istej práce jako on sám, zo zlata, hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu tak, ako bol Hospodin prikázal Mojžišovi. 6 A vypracovali tie onychinové kamene, obrubené pletivom zo zlata, na ktorých boly vyryté ryty jako ryty na pečati, s menami synov Izraelových. 7 A položil ich na náplecníky efoda, kamene pamäti na synov Izraelových tak, ako bol prikázal Hospodin Mojžišovi. 8 A spravil náprsník umeleckou prácou, tej istej práce jako efod, zo zlata, hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu. 9 Štvorhranný bol, složený vo dvoje spravili náprsník; piaď bola jeho dĺžka a piaď jeho šírka, složený vo dvoje. 10 A vrúbili do neho štyri rady kameňa, v tomto poradí: rubín, topaz a smaragd bol prvý rad, 11 druhý rad: karbunkulus, zafír a diamant, 12 tretí rad: ligúr, achát a ametyst 13 a štvrtý rad: chryzolit, onyx a jaspis; obrubené boly pletivom zo zlata vo svojich vruboch. 14 A tých kameňov s menami synov Izraelových bolo dvanásť, s ich menami; boly to ryty jako na pečati, každý kameň so svojím menom pre dvanásť pokolení. 15 A spravili na náprsník stáčané retiazky, prácu spravenú na spôsob povrazu, z čistého zlata. 16 A spravili dve pletivá zo zlata a dve obrúčky zo zlata a dali dve obrúčky na dva konce náprsníka. 17 A pripevnili dva zlaté povrázky na tie dve obrúčky na koncoch náprsníka. 18 A dva konce oboch povrázkov dali na obe pletivá a tak ich pripevnili na náplecníky efoda napredku. 19 A spravil aj druhé dve obrúčky zo zlata, ktoré pripevnili na druhé dva konce náprsníka, na jeho okraj, ktorý bol obrátený na stranu efoda, dovnútra. 20 A spravili dve obrúčky zo zlata, ktoré dali na oba náplecníky efoda zospodku napredku, tesne pri jeho spojení hore nad opaskom efoda. 21 A pripevnili náprsník od jeho obrúček k obrúčkam efoda hyacintovomodrou šnúrkou, aby bol nad opaskom efoda a aby sa neopálal náprsník, keby odstával od efoda, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Plášť so zvončekami, sukňa, čapica, pás, svätá koruna.

22 A spravil plášť efodu, prácou tkáča, celý z hyacintovomodrého postavu.
23 A obojok plášťa bol na jeho prostredku jako obojok panciera. A obojok mal obrubený okraj dookola, aby sa neroztrhol. 24 A narobili na podolok plášťa granátových jabĺk z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, súkaného. 25 A narobili zvončekov z čistého zlata a dali zvončeky pomedzi granátové jablká na podolok plášťa dookola, pomedzi tie granátové jablká, 26 vše zvonček a granátové jablko a zase zvonček a granátové jablko na podolku plášťa dookola, svätoslúžiť, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 27 A spravili sukne z kmentu, prácou tkáča, Áronovi a jeho synom, 28 a čapicu z kmentu a ozdobné čiapky z kmentu a ľanové nohavice, zo súkaného kmentu. 29 A pás zo súkaného kmentu, hyacintovomodrého postavu, purpuru a z červca, dvakrát farbeného, prácou výšivkára, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 A spravili bliašok svätej koruny z čistého zlata a napísali naň písmom ako ryty na pečati: Sväté Hospodinovi. 31 A dali naň šnúrku z hyacintovomodrého postavu, aby ho pripevnili hore na čiapku, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Vyradenie vecí. Mojžiš žehná pracovníkom.

32 A tak bola dokonaná všetka práca na príbytku, na stáne shromaždenia, a synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak učinili.
33 A doniesli príbytok k Mojžišovi, stán, a všetko jeho náradie, jeho háky, jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce, 34 a pokrov z baraních koží, zafarbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží a priehradnú oponu zastrenia, 35 truhlu svedoctva a jej sochory a pokrývku, 36 stôl a všetky jeho nádoby a chlieb predloženia, 37 čistý svietnik, jeho lampy, lampy úpravy, a všetky jeho nádoby a olej na svetlo, 38 a zlatý oltár a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých vecí a záclonu dverí stánu, 39 medený oltár a medenú mrežu, ktorá patrila k nemu, jeho sochory a všetky jeho nádoby; umyvák a jeho podstavec; 40 koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora, jeho povrazy a jeho kolíky a všetky nádoby, potrebné k službe v príbytku, pre stán shromaždenia, 41 rúcha do služby svätoslúžiť vo svätyni, sväté rúcha pre Árona, kňaza, rúcha jeho synov konať kňazskú službu, 42 všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak spravili synovia Izraelovi všetku prácu. 43 Vtedy videl Mojžiš všetko to dielo, že hľa, vykonali ho tak, ako prikázal Hospodin, tak vykonali, a Mojžiš ich požehnal.