39. kapitola

Sväté rúcho, jeho čiastky.

1 A z hyacintovomodrého postavu, purpuru a červca, dvakrát farbeného, spravil rúcha do služby svätoslúžiť v svätyni. A spravil sväté rúcha, ktoré boly pre Árona, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
2 A spravil efod, zo zlata, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu. 3 A narobil zlatých bliaškov a nastrihali z nich, aby nimi popretkávali hyacintovomodrý postav, purpur, červec, dvakrát farbený, a kment, prácou umelca. 4 Náplecníky mu spravili, spojené; na oboch svojich koncoch bol spojený. 5 A efodový opasok, ktorý bol na ňom, bol z neho a bol tej istej práce jako on sám, zo zlata, hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu tak, ako bol Hospodin prikázal Mojžišovi. 6 A vypracovali tie onychinové kamene, obrubené pletivom zo zlata, na ktorých boly vyryté ryty jako ryty na pečati, s menami synov Izraelových. 7 A položil ich na náplecníky efoda, kamene pamäti na synov Izraelových tak, ako bol prikázal Hospodin Mojžišovi. 8 A spravil náprsník umeleckou prácou, tej istej práce jako efod, zo zlata, hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu. 9 Štvorhranný bol, složený vo dvoje spravili náprsník; piaď bola jeho dĺžka a piaď jeho šírka, složený vo dvoje. 10 A vrúbili do neho štyri rady kameňa, v tomto poradí: rubín, topaz a smaragd bol prvý rad, 11 druhý rad: karbunkulus, zafír a diamant, 12 tretí rad: ligúr, achát a ametyst 13 a štvrtý rad: chryzolit, onyx a jaspis; obrubené boly pletivom zo zlata vo svojich vruboch. 14 A tých kameňov s menami synov Izraelových bolo dvanásť, s ich menami; boly to ryty jako na pečati, každý kameň so svojím menom pre dvanásť pokolení. 15 A spravili na náprsník stáčané retiazky, prácu spravenú na spôsob povrazu, z čistého zlata. 16 A spravili dve pletivá zo zlata a dve obrúčky zo zlata a dali dve obrúčky na dva konce náprsníka. 17 A pripevnili dva zlaté povrázky na tie dve obrúčky na koncoch náprsníka. 18 A dva konce oboch povrázkov dali na obe pletivá a tak ich pripevnili na náplecníky efoda napredku. 19 A spravil aj druhé dve obrúčky zo zlata, ktoré pripevnili na druhé dva konce náprsníka, na jeho okraj, ktorý bol obrátený na stranu efoda, dovnútra. 20 A spravili dve obrúčky zo zlata, ktoré dali na oba náplecníky efoda zospodku napredku, tesne pri jeho spojení hore nad opaskom efoda. 21 A pripevnili náprsník od jeho obrúček k obrúčkam efoda hyacintovomodrou šnúrkou, aby bol nad opaskom efoda a aby sa neopálal náprsník, keby odstával od efoda, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Plášť so zvončekami, sukňa, čapica, pás, svätá koruna.

22 A spravil plášť efodu, prácou tkáča, celý z hyacintovomodrého postavu.
23 A obojok plášťa bol na jeho prostredku jako obojok panciera. A obojok mal obrubený okraj dookola, aby sa neroztrhol. 24 A narobili na podolok plášťa granátových jabĺk z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, súkaného. 25 A narobili zvončekov z čistého zlata a dali zvončeky pomedzi granátové jablká na podolok plášťa dookola, pomedzi tie granátové jablká, 26 vše zvonček a granátové jablko a zase zvonček a granátové jablko na podolku plášťa dookola, svätoslúžiť, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 27 A spravili sukne z kmentu, prácou tkáča, Áronovi a jeho synom, 28 a čapicu z kmentu a ozdobné čiapky z kmentu a ľanové nohavice, zo súkaného kmentu. 29 A pás zo súkaného kmentu, hyacintovomodrého postavu, purpuru a z červca, dvakrát farbeného, prácou výšivkára, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 30 A spravili bliašok svätej koruny z čistého zlata a napísali naň písmom ako ryty na pečati: Sväté Hospodinovi. 31 A dali naň šnúrku z hyacintovomodrého postavu, aby ho pripevnili hore na čiapku, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Vyradenie vecí. Mojžiš žehná pracovníkom.

32 A tak bola dokonaná všetka práca na príbytku, na stáne shromaždenia, a synovia Izraelovi učinili všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak učinili.
33 A doniesli príbytok k Mojžišovi, stán, a všetko jeho náradie, jeho háky, jeho dosky, jeho zásuvky, jeho stĺpy a jeho podstavce, 34 a pokrov z baraních koží, zafarbených na červeno, a pokrov z jazvečích koží a priehradnú oponu zastrenia, 35 truhlu svedoctva a jej sochory a pokrývku, 36 stôl a všetky jeho nádoby a chlieb predloženia, 37 čistý svietnik, jeho lampy, lampy úpravy, a všetky jeho nádoby a olej na svetlo, 38 a zlatý oltár a olej na pomazávanie a kadivo z voňavých vecí a záclonu dverí stánu, 39 medený oltár a medenú mrežu, ktorá patrila k nemu, jeho sochory a všetky jeho nádoby; umyvák a jeho podstavec; 40 koberce dvora, jeho stĺpy a jeho podstavce a záclonu brány dvora, jeho povrazy a jeho kolíky a všetky nádoby, potrebné k službe v príbytku, pre stán shromaždenia, 41 rúcha do služby svätoslúžiť vo svätyni, sväté rúcha pre Árona, kňaza, rúcha jeho synov konať kňazskú službu, 42 všetko tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi, tak spravili synovia Izraelovi všetku prácu. 43 Vtedy videl Mojžiš všetko to dielo, že hľa, vykonali ho tak, ako prikázal Hospodin, tak vykonali, a Mojžiš ich požehnal.