27. kapitola

Oltár na zápaly.

1 A spravíš oltár zo šittímového dreva; päť lakťov bude jeho dĺžky a päť lakťov šírky; oltár bude štvorhranný a jeho výška bude tri lakte.
2 A spravíš mu jeho rohy na štyroch jeho uhloch; z neho budú jeho rohy, a pokryješ ho meďou. 3 A spravíš jeho hrnce na jeho popol i jeho lopatky, jeho čaše, jeho vidlice a jeho nádoby na uhlie. Všetko jeho náradie spravíš z medi. 4 A spravíš mu mrežu, prácu na spôsob siete z medi. A spravíš na sieť štyri medené kruhy na jej štyroch rohoch. 5 A dáš ju pod obrubu oltára zo spodku, a sieť bude až do polovice oltára. 6 A spravíš oltáru sochory, sochory zo šittímového dreva, a pokryješ ich meďou. 7 A jeho sochory budú vovlečené v kruhoch a sochory budú po oboch stranách oltára, keď ho ponesú. 8 Dutý, z dosiek ho spravíš. Ako ti bolo ukázané na vrchu, tak spravia.

Koberce dvora, stĺpy a iné.

9 Spravíš dvor príbytku. Pre južnú stranu, k poludniu, bude mať dvor koberce zo súkaného kmentu sto lakťov dĺžky; toľko bude mať jedna strana.
10 Jeho stĺpov bude dvadsať a ich podstavcov tiež dvadsať, z medi. Háky stĺpov a spojovacie žrde budú zo striebra. 11 A tak bude i pre severnú stranu v dĺžke, kobercov sto lakťov dĺžky a jeho stĺpov dvadsať a ich podstavcov dvadsať, z medi; háky stĺpov a ich spojovacie žrde zo striebra. 12 A šírka dvora na západnej strane, od mora, bude mať kobercov v dĺžke päťdesiat lakťov. Ich stĺpov bude desať a ich podstavcov desať. 13 A šírka dvora prednej strany východnej päťdesiat lakťov. 14 A pätnásť lakťov budú koberce jedného boku vchodu, ich stĺpy tri a ich podstavce tri. 15 A pre druhý bok vchodu pätnásť lakťov kobercov; ich stĺpy tri a ich podstavce tri. 16 A brána dvora bude mať záclonu dvadsať lakťov šírky, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, a bude to práca výšivkára; ich stĺpy štyri aj ich podstavce štyri. 17 Všetky stĺpy dvora dookola budú pospájané striebrom; ich háky budú zo striebra a ich podstavce z medi. 18 Dĺžka dvora bude sto lakťov a šírka po päťdesiatich a výška päť lakťov, súkaný kment a ich podstavce z medi. 19 Všetky nádoby príbytku ku všetkej jeho službe i všetky jeho kolíky ako aj všetky kolíky dvora budú z medi.

Olej na svetlo.

20 A ty prikážeš synom Izraelovým, aby nadonášali k tebe čistého oleja olivového, získaného tlčením, na svetlo, postaviť lampu, ktorá by vždycky horela.
21 V stáne shromaždenia, zvonku pred oponou, ktorá bude nad svedoctvom, bude ju upravovať Áron a jeho synovia, aby horela od večera až do rána pred Hospodinom. To bude večným ustanovením po ich pokoleniach, ktoré sa bude zachovávať od synov Izraelových.