Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

Oltár na zápaly.

1 A spravíš oltár zo šittímového dreva; päť lakťov bude jeho dĺžky a päť lakťov šírky; oltár bude štvorhranný a jeho výška bude tri lakte.
2 A spravíš mu jeho rohy na štyroch jeho uhloch; z neho budú jeho rohy, a pokryješ ho meďou. 3 A spravíš jeho hrnce na jeho popol i jeho lopatky, jeho čaše, jeho vidlice a jeho nádoby na uhlie. Všetko jeho náradie spravíš z medi. 4 A spravíš mu mrežu, prácu na spôsob siete z medi. A spravíš na sieť štyri medené kruhy na jej štyroch rohoch. 5 A dáš ju pod obrubu oltára zo spodku, a sieť bude až do polovice oltára. 6 A spravíš oltáru sochory, sochory zo šittímového dreva, a pokryješ ich meďou. 7 A jeho sochory budú vovlečené v kruhoch a sochory budú po oboch stranách oltára, keď ho ponesú. 8 Dutý, z dosiek ho spravíš. Ako ti bolo ukázané na vrchu, tak spravia.

Koberce dvora, stĺpy a iné.

9 Spravíš dvor príbytku. Pre južnú stranu, k poludniu, bude mať dvor koberce zo súkaného kmentu sto lakťov dĺžky; toľko bude mať jedna strana.
10 Jeho stĺpov bude dvadsať a ich podstavcov tiež dvadsať, z medi. Háky stĺpov a spojovacie žrde budú zo striebra. 11 A tak bude i pre severnú stranu v dĺžke, kobercov sto lakťov dĺžky a jeho stĺpov dvadsať a ich podstavcov dvadsať, z medi; háky stĺpov a ich spojovacie žrde zo striebra. 12 A šírka dvora na západnej strane, od mora, bude mať kobercov v dĺžke päťdesiat lakťov. Ich stĺpov bude desať a ich podstavcov desať. 13 A šírka dvora prednej strany východnej päťdesiat lakťov. 14 A pätnásť lakťov budú koberce jedného boku vchodu, ich stĺpy tri a ich podstavce tri. 15 A pre druhý bok vchodu pätnásť lakťov kobercov; ich stĺpy tri a ich podstavce tri. 16 A brána dvora bude mať záclonu dvadsať lakťov šírky, z hyacintovomodrého postavu, purpuru, červca, dvakrát farbeného, a zo súkaného kmentu, a bude to práca výšivkára; ich stĺpy štyri aj ich podstavce štyri. 17 Všetky stĺpy dvora dookola budú pospájané striebrom; ich háky budú zo striebra a ich podstavce z medi. 18 Dĺžka dvora bude sto lakťov a šírka po päťdesiatich a výška päť lakťov, súkaný kment a ich podstavce z medi. 19 Všetky nádoby príbytku ku všetkej jeho službe i všetky jeho kolíky ako aj všetky kolíky dvora budú z medi.

Olej na svetlo.

20 A ty prikážeš synom Izraelovým, aby nadonášali k tebe čistého oleja olivového, získaného tlčením, na svetlo, postaviť lampu, ktorá by vždycky horela.
21 V stáne shromaždenia, zvonku pred oponou, ktorá bude nad svedoctvom, bude ju upravovať Áron a jeho synovia, aby horela od večera až do rána pred Hospodinom. To bude večným ustanovením po ich pokoleniach, ktoré sa bude zachovávať od synov Izraelových.