Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Ahasverova moc a sláva. Uložená daň. Mardocheova veľkosť.

1 Potom uložil kráľ Ahasver daň na zem a na ostrovy mora.
2 A všetky činy jeho moci a jeho hrdinská sila i zpráva o veľkosti Mardocheovej, na jakú ho zveličil kráľ, či nie je to napísané v knihe letopisov kráľov médskych a perzských? 3 Lebo Žid Mardocheus bol druhý po kráľovi Ahasverovi a veľký u Židov a vzácny celému množstvu svojich bratov, hľadajúci dobré svojho ľudu a hovoril to, čo donášalo pokoj všetkému jeho semenu.