Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Pamätať na vedenie Božie a ostríhať.

1 Každé prikázanie, ktoré ti ja prikazujem dnes, budete ostríhať, aby ste ich činili, aby ste žili a rozmnožili sa a aby ste vošli a zaujali do dedičstva zem, ktorú prisahal Hospodin vašim otcom.
2 A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Bôh, toto už štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš ostríhať jeho prikázania a či nie. 3 A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa kŕmil mannou, ktorej si neznal, ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. 4 Tvoje rúcho nezvetšelo na tebe, a tvoja noha neopuchla toto už štyridsať rokov. 5 A budeš vedieť vo svojom srdci, že jako človek kázni svojho syna, tak Hospodin, tvoj Bôh, kázni teba. 6 A tedy budeš ostríhať prikázania Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa ho bál. 7 Lebo Hospodin, tvoj Bôh, ťa vovedie do krásnej zeme dobrej, do zeme potokov, ktoré majú hojnosť vody, do zeme pramenných studieň a hlbín, vyvierajúcich po údoliach i po vrchoch, 8 do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu, 9 do zeme, v ktorej nebudeš jesť chleba po chudobne; nebudeš v nej mať ničoho nedostatku, v zemi, ktorej kamene sú železo, a z jej vrchov budeš sekať meď. 10 A keď budeš jesť a nasýtiš sa, budeš dobrorečiť Hospodinovi, svojmu Bohu, na tej krásnej zemi dobrej, ktorú ti dal. 11 Vystríhaj sa, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, takže by si neostríhal jeho prikázaní, jeho súdov a jeho ustanovení, ktoré ti ja prikazujem dnes! 12 Aby snáď, keď budeš jesť a nasýtiš sa a vystavíš si krásne domy a budeš bývať, 13 a keď sa rozmnoží tvoj dobytok a tvoje stádo oviec a kôz, a keď budeš mať mnoho striebra i zlata a budeš mať mnoho všetkého, čo je tvoje, 14 aby sa nepovýšilo tvoje srdce, a zabudol by si na Hospodina, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov, 15 ktorý ťa viedol po tej veľkej a strašnej púšti, na ktorej sú ohniví hadi a škorpióni, po vyprahlom kraji, kde niet vody, ktorý ti vyviedol vodu z pretvrdej skaly, 16 ktorý ťa kŕmil na púšti mannou, ktorej neznali tvoji otcovia, aby ťa ponížil a aby ťa zkúsil, aby ti potom dobre činil, 17 lebo by si povedal vo svojom srdci: Moja sila a vláda mojej ruky mi nadovážila tohoto bohatstva. 18 Ale budeš pamätať na Hospodina, svojho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva, aby postavil svoju smluvu, ktorú prisahal tvojim otcom, ako je tomu dnes. 19 Lebo stane sa, keby si predsa len zabudol na Hospodina, svojho Boha, a išiel by si za inými bohmi a slúžil by si im a klaňal by si sa im, osvedčujem proti vám dnes, že istotne zahyniete. 20 Jako národy, ktoré Hospodin zahubí zpred vašej tvári, tak zahyniete, pretože ste nepočúvali na hlas Hospodina, svojho Boha.