Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Žiada, žeby sa za neho modlili. Vzhľadom na Pána dôveruje v ich stálosť.

1 Napokon, bratia, len sa modlite za nás, aby bežalo slovo Pánovo a bolo aj inde oslavované jako aj u vás,
2 a aby sme boli vytrhnutí z moci premrštených a zlých ľudí. Lebo viera nie je vecou všetkých. 3 Ale Pán je verný, ktorý vás upevní a strážiac zachová od zlého. 4 A dôverujeme v Pánovi o vás, že to, čo vám prikazujeme, aj robíte aj robiť budete. 5 A Pán nech ráči upraviť vaše srdcia k láske Božej a k trpezlivosti Kristovej.

Rozličné napomenutia, najmä oddeliť sa od neriadnych a nezaháľať. Záver.

6 A prikazujeme vám, bratia, v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby ste sa stránili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás.
7 Lebo sami viete, jako nás treba nasledovať lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami 8 ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, ale v práci a námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu; 9 nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nás nasledovali. 10 Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nejie. 11 Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami; že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, do čoho im netreba. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich skrze nášho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. 13 A vy, bratia, neustaňte robiac dobre. 14 Ale ak niekto neposlúcha nášho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nesdávať sa s ním, aby sa zahanbil, 15 a nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata. 16 A on sám, Pán pokoja, nech vám ráči dať pokoj každého času každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami! 17 Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou, čo je znakom v každom liste; tak píšem. 18 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Ameň.