Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Smrť Iš-bóšetova.

1 Keď potom počul syn Saulov, že zomrel Abner v Hebrone, klesly jeho ruky, a celý Izrael sa predesil.
2 A syn Saulov mal dvoch mužov, veliteľov čiat; jednému bolo meno Baana, a meno druhému bolo Rechab. Boli to synovia Rimmona Beerótskeho, zo synov Benjaminových. Lebo aj Beerót sa počíta k Benjaminovi. 3 A Beeróťania boli utiekli do Gittaima a pohostínili a pohostínia tam až do tohoto dňa. 4 A Jonatán, syn Saulov, mal syna chromého na nohy. Päť rokov mal, keď prišla zvesť o Saulovi a Jonatánovi z Jezreela. Vtedy ho vzala jeho chôva a utekala. A stalo sa, keď sa ponáhľala utekajúc, že padol a okrivel. A bolo mu meno Mefibóšet. 5 A odíduc synovia Rimmona Beerótskeho, Rechab a Baana, vošli, keď bolo horúco na deň, do domu Iš-bóšetovho. A on ležal na posteli, jako mal obyčaj, cez poludnie. 6 A vošli ta, až doprostred domu, jako keby boli chceli brať obilie, a bodli ho do brucha. A Rechab a Baana, jeho brat, utiekli. 7 Lebo keď boli vošli do domu, ležal na svojej posteli vo svojej ložnici, a tedy bodli ho a zabili a uťali jeho hlavu. A vzali jeho hlavu a išli cestou jordánskej doliny Araby celú noc. 8 A doniesli hlavu Iš-bóšetovu k Dávidovi do Hebrona a povedali kráľovi: Hľa, tu je hlava Iš-bóšeta, syna Saulovho, tvojho nepriateľa, ktorý hľadal tvoju dušu. Ale Hospodin pomstil dnes môjho pána kráľa na Saulovi a na jeho semene.

Dávid dá zabiť jeho vrhov.

9 Ale Dávid odpovedal Rechabovi a Baanovi, jeho bratovi, synom Rimmona Beerótskeho, a riekol im: Ako že žije Hospodin, ktorý vykúpil moju dušu zo všetkých úzkostí,
10 že keď som toho, ktorý mi oznámil, hľa, vraj, zomrel Saul, a ktorému sa zdalo, že zvestuje radostnú zvesť, pochytil a zabil v Ciklagu, toho, ktorý chcel, aby som mu dal odmenu za jeho radostnú zvesť, 11 tým skorej potrescem smrťou bezbožných mužov, ktorí zavraždili spravedlivého muža v jeho dome na jeho posteli! A tak teraz či by som nemal pohľadávať jeho krv z vašej ruky a nemal vás odpratať zo zeme? 12 A Dávid rozkázal mládencom, a zabili ich a poutínali im ruky i nohy a povesili ich pri rybníku v Hebrone a hlavu Iš-bóšetovu vzali a pochovali v hrobe Abnerovom v Hebrone.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk