Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Nekajúcim hrozí prísnosťou. Zkúšať sa majú. Záver.

1 Toto po tretie idem k vám. Na ústach dvoch svedkov a troch bude stáť každé slovo.
2 Povedal som už vopred a vopred hovorím, ako keď som bol prítomný druhý krát, i teraz súc neprítomný píšem tým, ktorí prv hrešili, aj ostatným všetkým, že keď zase prijdem, nebudem šetriť. 3 Keďže hľadáte dokázanosť vo mne hovoriaceho, Krista, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami. 4 Lebo jestli aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije z moci Božej. Lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom vás. 5 Sami seba zkúmajte, či ste vo viere, seba zkúšajte. Alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás? Iba ak by ste sa boli nedokázali. 6 Ale nadejem sa, že poznáte, že my nie sme nedokázaní. 7 No modlím(e) sa Bohu, žeby ste nevykonali ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my videli dokázanými, ale aby ste vy robili to, čo je dobré, a my aby sme boli jako takí, ktorí sa nedokázali. 8 Lebo nemôžeme ničoho proti pravde, ale za pravdu. 9 Lebo sa radujeme, že keď aj sme my slabí, ale vy ste mocní. A za to sa i modlíme, totiž aby ste vy boli dokonalí. 10 Preto píšem toto súc neprítomný, aby som potom prítomný nepoužil prísnosti podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na borenie. 11 Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a na to isté myslite, majte pokoj! A Bôh lásky a pokoja bude s vami. 12 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! Ameň.