Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Filištíni vrátia Dávida.

1 A Filištíni shromaždili všetky svoje vojská do Aféku a Izrael táboril pri studni, ktorá je v Jizreele.
2 A kniežatá Filištínov išli ta po stách a po tisícoch, a Dávid a jeho mužovia išli pozade s Achišom. 3 Ale velitelia Filištínov povedali: Čo tu robia títo Hebreji? A Achiš odpovedal veliteľom Filištínov: Či nie je toto Dávid, služobník Saula, izraelského kráľa, ktorý bol so mnou toto už rok alebo toto už roky? A nenašiel som na ňom ničoho od toho dňa, jako odpadol od Saula, až do tohoto dňa. 4 Ale velitelia Filištínov sa nahnevali na neho a velitelia Filištínov mu povedali: Vráť toho muža, nech sa navráti na svoje miesto, kam si ho usadil, ale nech nejde s nami dolu do boja, aby sa nám nestal v boji protivníkom. Lebo veď čím si bude môcť tento získať priazeň svojho pána? Či azda nie hlavami tých mužov? 5 Či nie je toto Dávid, ktorému spievali v kolotancoch a vraveli: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce? 6 Vtedy povolal Achiš Dávida a povedal mu: Jako že žije Hospodin, statočný si, a ľúbi sa mi tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie so mnou do vojska, lebo som nenašiel na tebe ničoho zlého od toho dňa, ktorého si prišiel ku mne, až do tohoto dňa. Ale sa neľúbiš kniežatám. 7 Preto teraz vráť sa a idi v pokoji, aby si neučinil zlého v očiach kniežat Filištínov. 8 Na to riekol Dávid Achišovi: A čože som urobil? A čo si našiel na svojom služobníkovi počnúc od toho dňa, v ktorom som bol po prvé pred tebou, až do tohoto dňa, že nemám ísť a bojovať proti nepriateľom svojho pána kráľa? 9 Ale Achiš odpovedal a riekol Dávidovi: Viem, lebo si dobrý v mojich očiach ako anjel Boží, len že velitelia Filištínov riekli, nepojde vraj s nami hore do boja! 10 Preto teraz vstaň skoro ráno i sluhovia tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a tedy keď vstanete skoro ráno, a bude vám svetlo, iďte. 11 A tak vstal Dávid skoro ráno, on i jeho mužovia, aby odišiel za rána, aby sa navrátil do zeme Filištínov. A Filištíni išli hore do Jizreela.