Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Filištíni vrátia Dávida.

1 A Filištíni shromaždili všetky svoje vojská do Aféku a Izrael táboril pri studni, ktorá je v Jizreele.
2 A kniežatá Filištínov išli ta po stách a po tisícoch, a Dávid a jeho mužovia išli pozade s Achišom. 3 Ale velitelia Filištínov povedali: Čo tu robia títo Hebreji? A Achiš odpovedal veliteľom Filištínov: Či nie je toto Dávid, služobník Saula, izraelského kráľa, ktorý bol so mnou toto už rok alebo toto už roky? A nenašiel som na ňom ničoho od toho dňa, jako odpadol od Saula, až do tohoto dňa. 4 Ale velitelia Filištínov sa nahnevali na neho a velitelia Filištínov mu povedali: Vráť toho muža, nech sa navráti na svoje miesto, kam si ho usadil, ale nech nejde s nami dolu do boja, aby sa nám nestal v boji protivníkom. Lebo veď čím si bude môcť tento získať priazeň svojho pána? Či azda nie hlavami tých mužov? 5 Či nie je toto Dávid, ktorému spievali v kolotancoch a vraveli: Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desaťtisíce? 6 Vtedy povolal Achiš Dávida a povedal mu: Jako že žije Hospodin, statočný si, a ľúbi sa mi tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie so mnou do vojska, lebo som nenašiel na tebe ničoho zlého od toho dňa, ktorého si prišiel ku mne, až do tohoto dňa. Ale sa neľúbiš kniežatám. 7 Preto teraz vráť sa a idi v pokoji, aby si neučinil zlého v očiach kniežat Filištínov. 8 Na to riekol Dávid Achišovi: A čože som urobil? A čo si našiel na svojom služobníkovi počnúc od toho dňa, v ktorom som bol po prvé pred tebou, až do tohoto dňa, že nemám ísť a bojovať proti nepriateľom svojho pána kráľa? 9 Ale Achiš odpovedal a riekol Dávidovi: Viem, lebo si dobrý v mojich očiach ako anjel Boží, len že velitelia Filištínov riekli, nepojde vraj s nami hore do boja! 10 Preto teraz vstaň skoro ráno i sluhovia tvojho pána, ktorí prišli s tebou, a tedy keď vstanete skoro ráno, a bude vám svetlo, iďte. 11 A tak vstal Dávid skoro ráno, on i jeho mužovia, aby odišiel za rána, aby sa navrátil do zeme Filištínov. A Filištíni išli hore do Jizreela.