Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Nachaš chce Jabešanom vyklať oči. Vojna Saulova. Odpúšťa pohŕdačom.

1 Potom vyšiel hore Nachaš Ammonský a položil sa táborom proti Jabeš-gileádu. A všetci mužovia Jabeša povedali Nachašovi: Učiň s nami smluvu, a budeme ti slúžiť.
2 Ale Nachaš Ammonský im povedal: Takým spôsobom učiním s vami smluvu, keď vám každému vykolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Izraela. 3 Vtedy mu riekli starší Jabeša: Daj nám sedem dní času, aby sme mohli rozoslať poslov do všetkých krajov Izraelových; ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, vyjdeme von k tebe. 4 A keď prišli poslovia do Gibee Saulovej, hovorili tie slová v uši ľudu. Tu všetci ľudia pozdvihli svoj hlas a plakali. 5 A hľa, Saul prichádzal idúc za volmi s poľa. A Saul povedal: Čo je tomu ľudu, že plače? A porozprávali mu slová mužov z Jabeša. 6 Vtedy prišiel Duch Boží na Saula, keď počul tie slová, a veľmi sa rozhneval. 7 Potom vzal pár volov, rozsekal ich na kusy, rozposlal do všetkých krajov Izraelových po posloch a povedal: Kto by nevyšiel von za Saulom a Samuelom, nech sa tak stane jeho volom! A strach Hospodinov padol na ľud, a vyšli všetci jako jeden muž. 8 A spočítal ich v Bezeku. A bolo synov Izraelových tristo tisíc a mužov Júdových tridsať tisíc. 9 Vtedy povedali poslom, ktorí boli prišli: Takto poviete mužom Jabeš-gileáda: Zajtra budete mať pomoc, keď bude najlepšie hriať slnce. A tak prišli poslovia. A keď to oznámili mužom Jabeša, radovali sa. 10 A mužovia Jabeša povedali: Zajtra vyjdeme k vám, a urobíte nám podľa všetkého toho, čo bude dobré vo vašich očiach. 11 A stalo sa nasledujúceho dňa, že Saul rozdelil ľud na tri čaty, a vošli doprostred tábora za rannej stráže a bili Ammona až do horúčavy toho dňa. A bolo, že tí, ktorí pozostali, rozpŕchli sa tak, že ani dvaja z nich nezostali spolu. 12 Vtedy povedal ľud Samuelovi: Kto je to, kto to povedal, že či vraj Saul bude kraľovať nad nami? Dajte tých mužov, a zabijeme ich. 13 Ale Saul riekol: Nikto nezomrie tohoto dňa, lebo dnes učinil Hospodin spasenie v Izraelovi. 14 A Samuel riekol ľudu: Poďte, a pojdeme do Gilgala a obnovíme tam kráľovstvo. 15 A tak išiel všetok ľud do Gilgala. A učinili tam Saula kráľom pred Hospodinom, v Gilgale. A obetovali tam bitné obeti pokojné pred Hospodinom. A radoval sa tam Saul i všetci mužovia Izraelovi preveľmi.