Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Apoštolstvo Pavlovo. Pre evanjelium sa zrieka i svojho práva.

1 Či nie som apoštol? Či nie som slobodný? Či som nevidel Ježiša Krista, našeho Pána? Či nie ste vy mojím dielom v Pánovi?
2 Ak iným nie som apoštolom, ale vám som. Lebo pečaťou môjho apoštolstva ste vy v Pánovi. 3 Mojou obranou pred tými, ktorí ma súdia, je toto: 4 Či nemáme práva jesť a piť? 5 Či nemáme práva vodiť so sebou sestru ženu jako aj ostatní apoštolovia i bratia Pánovi aj Kéfaš? 6 Alebo či len ja sám a Barnabáš nemáme práva nepracovať?

Kto robí okolo svätého, má právo zo svätého žiť.

7 Kto kedy vojenčí na svoje vlastné trovy? Kto sadí vinicu a nejie jej ovocia? Alebo kto pasie stádo a nejie z mlieka stáda?
8 Či to hovorím po ľudsky, alebo či toho nehovorí aj zákon? 9 Lebo v zákone Mojžišovom je napísané: Nezaviažeš mlátiacemu volovi úst. Či sa Bôh stará o voly? 10 A či to dokonca hovorí pre nás? Lebo pre nás je napísané, že oráč je povinný orať v nádeji, a ten, kto mláti, má na svojej nádeji mať podiel v nádeji. 11 Ak sme my vám siali duchovné, či by to bola taká veľká vec, keby sme my žali vaše telesné? 12 Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale nepoužili sme toho práva, lež znášame všetko, aby sme nedali evanjeliu Kristovmu nejakej prekážky do cesty. 13 Či neviete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú zamestnaní pri oltári, majú podiel s oltárom? 14 Tak i Pán nariadil tým, ktorí zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia. 15 Ale ja som nepoužil ničoho z toho. A nepísal som tohoto nato, aby sa pri mne tak dialo, lebo lepšie by mi bolo zomrieť, než aby niekto vyprázdnil moju chválu. 16 Lebo keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť, ale beda by mi bolo, keby som nezvestoval. 17 Lebo ak to robím ochotne, mám odplatu, ak neochotne, úrad mi je sverený. 18 Čo tedy je moja mzda? Aby som zvestujúc evanjelium predložil evanjelium Kristovo beznákladné, aby som nevyužil svojho práva pri evanjeliu.

Židovi Žid, všetkým všetko.

19 Lebo slobodný súc od všetkých všetkým som sám seba dal do služby, aby som získal čo najviacerých.
20 A stal som sa Židom ako Žid, aby som získal Židov; tým, ktorí sú pod zákonom, ako čo by som bol pod zákonom (hoci sám nie som pod zákonom), aby som získal tých, ktorí sú pod zákonom; 21 tým, ktorí sú bez zákona, jako čo by som bol bez zákona (hoci nie som bez zákona Bohu, ale v zákone Kristu), aby som získal tých, ktorí sú bez zákona. 22 Slabým som sa stal slabým, aby som získal slabých. Všetkým som sa stal všetkým, aby som na každý spôsob zachránil niektorých. 23 Ale to všetko robím pre evanjelium, aby som bol jeho spoluúčastníkom.

Beh o závod.

24 Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné? Bežte tak, aby ste uchvátili!
25 A každý, kto zápasí, zdŕža sa všetkého, a tamtí teda preto, aby dostali porušiteľnú korunu, ale my neporušiteľnú. 26 Preto ja tedy tak bežím, ako ten, kto nebeží na neisto; tak šermujem päsťou, jako nie čo by som bil do povetria, 27 ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal.