Predchádzajúca kapitola

99. kapitola

Svätý je Pán, náš Boh

1 Pán kraľuje, traste sa, národy; tróni nad cherubmi, chvej sa, zem.
2 Veľký je Pán na Sione a vyvýšený nad všetky národy. 3 Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sväté. 4 Mocný kráľ spravodlivosť miluje: ty si ustanovil, čo je správne, právo a spravodlivosť v Jakubovi ty vysluhuješ. 5 Velebte Pána, nášho Boha, a padnite k jeho nohám, lebo je svätý. 6 Mojžiš a Áron, jeho kňazi, a Samuel, ctiteľ jeho mena, vzývali Pána a on ich vypočul, 7 z oblačného stĺpa k nim hovoril. A zachovávali jeho svedectvo a prikázania, ktoré im dal. 8 Pane, Bože náš, ty si ich vypočul, Bože, ty si bol k nim milostivý, no nenechal si bez trestu ich priestupky. 9 Velebte Pána, nášho Boha, na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, lebo svätý je Pán, Boh náš.