Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Dve cesty

1 Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
2 ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. 3 Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. 4 No nie tak bezbožní, veru nie; tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. 5 Preto bezbožní neobstoja na súde, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. 6 Nad cestou spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby.