Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

98. kapitola

Boh víťazí na súde

1 Žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena.
2 Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. 3 Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. 4 Na chválu Božiu jasaj, celá zem; plesajte radujte sa a hrajte. 5 Hrajte Pánovi na citare, na citare a na harfe zunivej. 6 Za hlaholu trúb a poľníc jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. 7 Zahuč, more a všetko, čo ho napĺňa, zemekruh a všetci, čo na ňom bývajú. 8 Tlieskajte, rieky, rukami, jasajte s nimi, vrchy, 9 Pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a podľa práva národy.