Predchádzajúca kapitola

97. kapitola

Pán je slávny sudca

1 Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.
2 Vôkol neho oblaky a mrákavy, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu. 3 Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. 4 Jeho blesky ožarujú zemekruh: zem to vidí a chveje sa. 5 Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou, pred Pánom celej zeme. 6 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy. 7 Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Klaňajte sa mu, všetci jeho anjeli. 8 Sion to počuje a teší sa a dcéry Júdove plesajú, Pane, nad tvojimi súdmi. 9 Lebo ty, Pane, si Najvyšší na celej zemi, nesmierne prevyšuješ všetky božstvá. 10 Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika. 11 Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné. 12 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a oslavujte jeho sväté meno.