Predchádzajúca kapitola

96. kapitola

Pán je kráľ a sudca celej zeme

1 Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem!
2 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 3 Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. 4 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. 5 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. 6 Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, moc a veleba v jeho svätyni. 7 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, 8 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, 9 klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním, celá zem, 10 hlásajte medzi pohanmi: "Pán kraľuje!" Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy. 11 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, 12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa 13 pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.