Predchádzajúca kapitola

93. kapitola

Vznešenosť Pána – Stvoriteľa

1 Pán kraľuje, velebou sa zaodel; zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
2 Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov. 3 Pozdvihujú rieky, Pane, pozdvihujú rieky svoj hlas, pozdvihujú rieky svoj hukot. 4 Nad hukot vodných prívalov, nad mohutné morské príboje mocnejší je Pán na výsostiach. 5 Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy.