Predchádzajúca kapitola

92. kapitola

Oslava Boha, Stvoriteľa

1 Žalm. Pieseň na Pánov deň.
2 Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; 3 za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc 4 na desaťstrunovej harfe a na lutne, spevom a citarou. 5 Lebo tvoje počínanie, Pane, ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami tvojich rúk. 6 Aké veľkolepé sú tvoje diela, Pane, a aké hlboké tvoje myšlienky! 7 Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe. 8 Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie; 9 no ty, Pane, si najvyšší naveky. 10 Veď to, Pane, tvoji protivníci, veď to tvoji protivníci zahynú a rozprášení budú všetci zločinci. 11 Mne však dávaš silu, akú má byvol s rohami, mažeš ma žírnym olejom. 12 Moje oko hľadí zvrchu na nepriateľov, moje ucho počúva o osude tých, čo zlomyseľne povstali proti mne. 13 Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z Libanonu. 14 Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. 15 Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní sviežosti; 16 a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.