Predchádzajúca kapitola

90. kapitola

Nech je nad nami dobrotivosť Pána

1 Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
2 Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky. 3 Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: "Vráťte sa, synovia človeka!" 4 Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž. 5 Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; 6 sú ako bylina v rozpuku: ráno kvitne a rastie, večer vädne a usychá. 7 Hynieme vskutku pre tvoj hnev a desí nás tvoje rozhorčenie. 8 Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a pred jas svojej tváre naše tajné chyby. 9 V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych. 10 Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame. 11 Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie? 12 A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. 13 Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. 14 Hneď zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života. 15 Rozveseľ nás za dni, keď si nás ponížil, za roky, keď sme okusovali nešťastie. 16 Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. 17 Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!