Predchádzajúca kapitola

85. kapitola

Blízko je naša spása

1 Zbormajstrovi. Koreho synov.
2 Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby. 3 Svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy. 4 Všetok hnev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie. 5 Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hnev. 6 Vari sa chceš hnevať na nás naveky a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? 7 Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? 8 Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. 9 Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. 10 Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. 11 Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 12 Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba. 13 Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem. 14 Pred ním bude kráčať spravodlivosť a po stopách jeho krokov spása.