Predchádzajúca kapitola

84. kapitola

Túžba po Božom chráme

1 Zbormajstrovi. Na nápev "Lisy". Koreho synov.
2 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; 3 túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje telo vznášajú sa k Bohu živému. 4 Veď aj vrabec si nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá: tvoje oltáre, Pane zástupov, môj kráľ a môj Boh. 5 Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia. 6 Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. 7 Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, lebo ranný dážď ho odeje požehnaním. 8 Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho. 9 Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, vypočuj ma, Bože Jakubov. 10 Bože, náš ochranca, pohliadni a pozri na tvár svojho pomazaného. 11 Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce. Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha ako prebývať v stanoch hriešnikov. 12 Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti. 13 Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba.