Predchádzajúca kapitola

76. kapitola

Poďakovanie za víťazstvo

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Asafov žalm. Pieseň.
2 Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké. 3 V Jeruzaleme má stan a na Sione príbytok. 4 Tam polámal lesklé luky aj štít, aj meč a zbroj vojnovú. — Sela — 5 Ty, Zázračný, žiariš z vrchov plienenia; 6 olúpení boli chrabrí bojovníci. A teraz spia svoj sen, ochabli ruky všetkých hrdinov. 7 Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, zmeraveli jazdci aj kone. 8 Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe, keď sa rozhneváš? 9 Z neba si vyniesol rozsudok; zem sa zatriasla a zatíchla, 10 keď povstal Boh a súdil, aby zachránil všetkých tichých na zemi. 11 Lebo teba oslávi aj hnev človeka a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň. 12 Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich; všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému. 13 Tomu, čo kniežatám smelosť odníma a pre zemských kráľov je postrachom.