Predchádzajúca kapitola

75. kapitola

Pán je najvyšší sudca

1 Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub". Asafov žalm. Pieseň.
2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, rozhlasujeme tvoje skutky zázračné. 3 Ja sám určím čas a vykonám spravodlivý súd. 4 Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, ja pevne držím jej stĺpy. 5 Chvastúňom hovorím: "Nevystatujte sa!" A previnilcom: "Nedvíhajte hlavy! 6 Nedvíhajte hlavy vysoko, proti Bohu nehovorte bezočivosti." 7 Veď ani od východu, ani od západu, ani z púšte neprichádza povýšenie. 8 Ale sudcom je sám Boh: jedného ponižuje, druhého povyšuje. 9 Lebo v Pánovej ruke je kalich plný čistého vína s korením. On z neho nalieva, až po kvasnice ho musia vyprázdniť, všetci hriešnici zeme budú z neho piť. 10 Lež ja naveky chcem ohlasovať a ospevovať Boha Jakubovho. 11 Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, no spravodliví vztýčia svoje hlavy.