Predchádzajúca kapitola

74. kapitola

Nárek nad spustošeným chrámom

1 Asafova poučná pieseň. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?
2 Pamätaj na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, vrch Sion, na ktorom prebývaš. 3 Namier svoje kroky k večným zrúcaninám: nepriateľ spustošil celú svätyňu. 4 Tí, čo ťa nenávidia, ryčia uprostred tvojho miesta svätého, vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva. 5 Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou v hustom lese. 6 Tak vylamujú brány chrámové a stŕhajú ich sekerou i hákom. 7 Podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena až do základu zneuctili. 8 V srdci si povedali: "Zničme ich všetkých odrazu," a vypálili tvoje sväté miesta v krajine. 9 Nevidíme naše zástavy, niet už proroka a nik z nás nevie, dokedy to potrvá. 10 Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno? 11 Prečo odťahuješ svoju ruku a prečo v lone držíš pravicu? 12 Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. 13 More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách. 14 Leviatanovi si hlavy roztĺkol, za pokrm si ho dal morským obludám. 15 Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom a vyschnúť riekam nevysychajúcim. 16 Tvoj je deň, tvoja je aj noc, ty si utvoril nebeské svetlá i slnko. 17 Ty si zemi ustanovil hranice; že je leto a zima, to si ty zariadil. 18 Pamätaj, Pane, na to, že sa to tebe rúha nepriateľ a nerozumný ľud tvoje meno uráža. 19 Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú, a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. 20 Zhliadni na svoju zmluvu, veď násilníci si rozložili stany po celej krajine. 21 Pokorný nech sa s hanbou nevracia, chudák a bedár budú tvoje meno velebiť. 22 Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň. 23 Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.