Predchádzajúca kapitola

61. kapitola

Vyhnancova modlitba

1 Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2 Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu, všimni si moju modlitbu. 3 Od konca zeme volám k tebe; keď sa mi srdce chveje úzkosťou, priveď ma na nedostupné bralo. 4 Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. 5 V tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel. 6 Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu, dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno. 7 Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie. 8 Pred Božou tvárou nech tróni večne a nech ho chráni milosť a vernosť. 9 Tak budem naveky ospevovať tvoje meno a plniť svoj sľub deň čo deň.