Predchádzajúca kapitola

60. kapitola

Modlitba po porážke

1 Zbormajstrovi. Na nápev "Ľalie - svedectvo". Dávidov poučný žalm. Miktam.
2 Keď sa vydal proti mezopotámskym Aramejcom a Aramejcom zo Zeby a keď sa Joab vrátil z Edomu, kde v Soľnom údolí pobil dvanásťtisíc (mužov). 3 Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť. 4 Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje. 5 Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu. 6 Tým čo sa ťa boja, dal si znamenie, aby utiekli pred lukom. 7 Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ; zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás. 8 Vo svojej svätyni Boh povedal: "S radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam sukotské údolie. 9 Môj je Galaád a môj je Manasses; Efraim je prilba mojej hlavy. Júda je moje žezlo vladárske, 10 Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam. Idumea sa mi stane podnožkou, nad Filištínskom víťazne zajasám." 11 Kto ma privedie do opevneného mesta a kto ma odprevadí až do Idumey? 12 Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? Pomôž nám dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí. 13 S Bohom budeme udatní, on našich utláčateľov pošliape.