Predchádzajúca kapitola

54. kapitola

Volanie o pomoc

1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Dávidova poučná pieseň.
2 Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi a oznámili mu: "Dávid sa skrýva u nás." 3 Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. 4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. 5 Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, nechcú mať Boha na očiach. 6 Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán. 7 Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný. 8 S radosťou ti prinesiem obetu; meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý; 9 lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.