Predchádzajúca kapitola

50. kapitola

Pravá úcta k Bohu

1 Asafov žalm. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.
2 Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh; 3 náš Boh prichádza a už nemlčí: pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná. 4 On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojím národom: 5 "Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou." 6 A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh. 7 "Počuj, ľud môj, chcem hovoriť; teba, Izrael, idem usvedčiť ja, Boh, čo tvojím Bohom som. 8 Neobviňujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. 9 Viac z tvojho domu býčky neprijmem ani capov z tvojich čried. 10 Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny. 11 Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli. 12 Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa. 13 Vari ja hovädzie mäso jedávam alebo pijem krv kozľaciu? 14 Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň. 15 A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš." 16 No hriešnikovi Boh hovorí: "Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieľaš? 17 Veď ty nenávidíš poriadok a moje slovo odmietaš. 18 Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. 19 Zo svojich úst vypúšťaš zlo a klamstvá snuje tvoj jazyk. 20 Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, syna svojej matky potupuješ. 21 Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? Myslíš si, že ja som ako ty: teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí. 22 Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha; inak vás zahubím a nik vám nepomôže. 23 Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu."