Predchádzajúca kapitola

48. kapitola

Vďaka za záchranu národa

1 Pieseň. Koreho synov.
2 Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. 3 Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. 4 Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. 5 Lebo hľa, králi sa spolčili a utvorili jeden šík. 6 No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom, zmiatli sa a dali sa na útek; 7 hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku, 8 ako keď východný víchor rozbíja lode taršišské. 9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho založil naveky. 10 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu. 11 Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti. 12 Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú nad tvojimi výrokmi. 13 Obíďte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže. 14 Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu, 15 že on je Boh, náš Boh, naveky a na veky vekov: on sám nás bude stále sprevádzať.