Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Blažený, komu Pán odpustil neprávosť

1 Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.
2 Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu. 3 Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal. 4 Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila. 5 Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: "Vyznám Pánovi svoju neprávosť." A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu. 6 Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia. 7 Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy. 8 Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. 9 Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe. 10 Bezbožného stíhajú mnohé strasti; no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. 11 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.