Predchádzajúca kapitola

30. kapitola

Poďakovanie za vyslobodenie z nebezpečenstva smrti

1 Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm.
2 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. 3 Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil. 4 Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu. 5 Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, vzdávajte vďaky jeho menu svätému. 6 Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom. 7 Keď som bol v bezpečí, povedal som si: "Už nikdy sa nezakolíšem." 8 Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou. Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach. 9 K tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť. 10 Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť? 11 Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou; Pane, buď mi na pomoci. 12 Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal, 13 aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.