Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Chválospev na Pánovo slovo

1 Dávidov žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.
2 Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. 3 Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami! 4 Hlas Pánov - taký mohutný! Hlas Pánov - taký veľkolepý! 5 Hlas Pánov láme cédre; aj libanonské cédre láme Pán. 6 Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sarion ako byvolča. 7 Hlas Pánov metá blesky ohnivé, 8 hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš. 9 Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. A v jeho chráme všetci volajú: Sláva! 10 Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ. 11 Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.