Predchádzajúca kapitola

150. kapitola

Chváľte Pána

1 ALELUJA. Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
2 Chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. 3 Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. 4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. 5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.