Predchádzajúca kapitola

149. kapitola

Plesanie svätých

1 ALELUJA. Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
2 Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. 3 Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare. 4 Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom. 5 Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach. 6 Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný, 7 aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy, 8 aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy 9 a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu. ALELUJA.