Predchádzajúca kapitola

148. kapitola

Chválospev o Bohu Stvoriteľovi

1 ALELUJA. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach.
2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti; 3 chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé; 4 chváľte ho, nebies nebesia a všetky vody nad oblohou. 5 Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené. 6 Založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie. 7 Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny, 8 oheň, kamenec, sneh a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha, 9 vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, 10 divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo. 11 Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia, 12 mládenci a panny, starci a junáci 13 nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia 14 a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. ALELUJA