Predchádzajúca kapitola

147. kapitola

Pánova moc a dobrota

1 ALELUJA. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
2 Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov. 3 Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. 4 On pozná počet hviezd a každú volá po mene. 5 Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. 6 Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem. 7 Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. 8 On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku. 9 Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú. 10 V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. 11 Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. 12 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. 13 Lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe. 14 Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou. 15 Svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo. 16 Sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol. 17 Kamenec spúšťa ako omrvinky; ktože vydrží v jeho mraze? 18 Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia. 19 On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi. 20 Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. ALELUJA.