Predchádzajúca kapitola

146. kapitola

Blažení tí, čo dúfajú v Pána

1 ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána;
2 celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. 3 Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu. 4 Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány. 5 Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. 6 On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, 7 utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov, 8 Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých. 9 Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov. 10 Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.