Predchádzajúca kapitola

136. kapitola

Veľkonočný chválospev

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2 Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 3 Oslavujte Pána nad pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 4 On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 5 On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 6 On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 7 On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné: 8 slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo je večné, 9 mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 10 On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 11 On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 12 mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 13 On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 14 A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 16 On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 17 On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 18 A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 19 Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 20 a Oga, kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 21 a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné; 22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 23 On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 24 A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 25 On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. 26 Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné.