Predchádzajúca kapitola

134. kapitola

Večerná modlitba v chráme

1 Pútnická pieseň. Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom.
2 Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána. 3 Nech ťa žehná Pán zo Siona ktorý stvoril nebo i zem.