Predchádzajúca kapitola

133. kapitola

Pôvab bratskej zhody

1 Dávidova pútnická pieseň. Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. 3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky.