Predchádzajúca kapitola

129. kapitola

Obnovená dôvera utláčaného ľudu

1 Pútnická pieseň. Často dorážali do mňa od mojej mladosti, nechže povie Izrael:
2 Často dorážali do mňa od mojej mladosti, a nič nezmohli proti mne. 3 Po mojom chrbte orali oráči, ťahali dlhé brázdy. 4 Ale spravodlivý Pán rozsekal postroje hriešnikov. 5 Nech s hanbou ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. 6 Nech sú sťa tráva na streche, čo uschne prv, ako ju skosia. 7 Kosec si ňou nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 8 A čo idú okolo, nezavolajú: "Pán vás požehnaj; žehnáme vás v mene Pánovom."