Predchádzajúca kapitola

128. kapitola

Rodinný pokoj v Pánovi

1 Pútnická pieseň. Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
2 Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre. 3 Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. 4 Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. 5 Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema po všetky dni svojho života, 6 aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!